classiera loader

درباره ما

با توجه به رشد تکنولوژی و استفاده روز افزون از وسایل ارتباط جمعی، رشد، تولید، استفاده ازموبایل های هوشمند، آمار افزایش کاربران اینترنت و تقاضای رفع نیازهای روزانه از طریق یک راه ساده و زود بازده زیاد شده و همه سعی بر آن دارند که در کمترین زمان با صرفه جویی در هزینه نیاز خود را برطرف کنند و با عنایت به سرعت بالای رشد و توسعه شهر ها در دسترسی آسان و سریع مردم به واحد های خدماتی و تولیدی به معضلی جدی برای شهروندان و دولت مردان مبدل گردیده است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی روزمره مردم، ترافیک، حمل ونقل عمومی، مصرف حامل های انرژی و اتلاف وقت و هزینه در جهت جستجو و دسترسی به اماکن و مشاغل مورد نظر دارد. لذا بر آن شدیم تا ضمن بهره مندی از فرصت موجود و بازار بالقوه و بی رقیب داخلی، با استفاده از توانمندی متخصصین رایانه ای کشور نسبت به رفع معضل اطلاع رسانی به شهروندان و پوشش ناز مردم و جامعه را با ارائه این خدمات برآورده نماییم.